Molitve za učitelje

Evo odabira najljepših molitvi za one koji rade kao kršćanski učitelji:

Molitva učitelja

O Utjelovljena Riječi, Učitelju učitelja, naš najmiliji Isuse, koji si se udostojio doći na ovaj svijet kako bi ljudima u svojoj beskrajnoj mudrosti i neiscrpnoj dobroti pokazao put do neba, milosrdno poslušaj skromne molitve onih koji, slijedeći tvoje stope, žele biti katolički učitelji dostojni toga zvanja, pokazujući dušama sigurne puteve koji vode do Tebe, i kroz Tebe do vječnog blaženstva.

Udjeli nam svjetlo, ne samo da izbjegnemo upadanje u zamke grešaka, već i da prodremo u istinu kako bismo stekli onu svjetlosnu jasnoću, kojom se ono što je najvažnije čini najjednostavnije, a samim time i prilagođenije razumu djece, u kojima se posebno odražava Tvoja božanska jednostavnost; posjeti nas uz pomoć svoga Duha, Stvoritelja, kako bismo mogli u skladu s ovlašću koju smo primili od Tebe, pravilno i primjereno poučavati nauk vjere.

Daj nam sposobnost da se prilagodimo još nezrelim umovima svojih učenika, da potaknemo njihovu finu, mladenačku energiju, da razumijemo njihove nedostatke, da podnesemo njihov nemir; da postanemo mali bez da zanemarimo našu dužnost, kao što si i Ti, o Gospodine, postao jednim od nas, ne napuštajući time uzvišeno prijestolje svoga božanstva.

Ali iznad svega ispuni nas svojim Duhom ljubavi: ljubavi prema Tebi, jedinstvenom i izvrsnom Učitelju, kako bismo se rado žrtvovali u Tvojoj svetoj službi; ljubavi prema našem zanimanju, da ga smatramo vrlo plemenitim pozivom, a ne pukim poslom; ljubavi prema našem osobnom posvećenju, kao glavnom izvoru našeg rada i našeg apostolata; ljubavi prema istini, tako da nikada od nje namjerno ne odlutamo; ljubavi prema dušama koje moramo oblikovati i formirati u skladu s istinom i dobrotom; ljubavi prema našim učenicima, tako da ih učinimo uzornim građanima i odanim sinovima Crkve; ljubavi prema našoj vrlo dragoj djeci i prema našim mladima, u pravom očinskom smislu, ali višeg, svjesnijeg i čistijeg očinstva od onog koje je puko prirodno.

A ti, presveta Majko, o Marijo, pod čijom je ljubavnom brigom mladi Isus rastao u mudrosti i u milosti, budi naša zagovornica kod svog božanskog Sina i pribavi nam obilje nebeskih milosti, kako bi naše djelovanje moglo ići u korist časti i slave Onoga koji s Ocem i Duhom Svetim živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.

Pio XII


Obnova odluka da bi osoba bila dobar učitelj

Gospodine moj i Bože moj: ponizno klanjajući se pod Tvojim nogama, obnavljam odluke koje sam donio na početku, kad sam se predao ovom zvanju.

Od sada neću više štedjeti sebe, Bože moj, u zadatku kojeg moram izvršiti u Tvojoj službi.

Poučit ću sa svom mogućom pažnjom učenike koje će mi odrediti Tvoje veličanstvo; bogate i siromašne, nježne i grube, velike i male.

U svom ću poslu upotrijebiti svu vještinu, marljivost i prisutnost za koju sam sposoban.

Uložit ću sve svoje napore da ih uvježbam u pobožnosti, te da ih uvježbam u vrlinama primjerenim njihovoj dobi i položaju.

Primit ću ih natrag i ispraviti ih s ljubaznošću i diskretnošću, kad ih treba primiti natrag.

Često ću ih prikazivati Tvojem božanskom veličanstvu kako bih za njih zadobio učinke Tvoje ljubazne milosti.

Molim Te da ih staviš pod svoju zaštitu i učiniš ih dostojnim članovima svoje Crkve.

Potvrdi u meni, Gospodine, ove svete odluke, kako bih, ispunivši sve svoje obveze u ovom životu, mogao biti primljen u trenutku svoje smrti, u Tvoju slavu, da tamo uživam u čitavoj vječnosti.

prema ocu Nicolasu Barréu OM


Za učiteljska zvanja

Gospodine, koji si nas uputio da od Tebe tražimo dobre djelatnike za svoju Crkvu, preponizno Te molimo da pogledaš svojim milosrdnim očima na ovo mnoštvo djece koja Te poznaju po vjeri, ali Te ne slave kako bi trebali svojim djelima.

Daj im učitelje i učiteljice toliko sposobne, toliko revne i toliko svete, da ih pažljivo pouče pravom putu do Tebe, kako bismo Te svi zajedno mogli slaviti čitavu vječnost. Amen.

opat Charles Démia


S djecom i mladima

Gospodine, Ti si moja snaga i moje strpljenje, moje svjetlo i moj savjet, Ti si taj koji mi predaje srca djece i mladih ljudi koje si povjerio mojoj brizi. Ne napuštaj me samome sebi ni na trenutak.

Daj mi u mojem vladanju (i vladanju mojih učenika) duh mudrosti i razuma, duh savjeta i jakosti, duh znanja i pobožnosti, duh tvoga svetoga straha i vatreni žar da promičem Tvoju slavu.

Ujedinjujem svoja djela s djelima Isusa Krista i molim Presvetu Djevicu Mariju, svetog Josipa, anđele čuvare, svetog Ivana Krstitelja de La Sallea i sve zaštitnike nastavnika i mladih, da me štite u obavljanju moga posla. Amen.

molitva prilagođena prema djelima Charlesa Rollina


Obećanje brata odgajatelja

Gospodine, potaknut Tvojom beskrajnom ljubavlju koju imaš prema meni i dubokom spoznajom o svojoj nemoći, usuđujem se doći i dati Ti ovo svečano obećanje:

Potpuno se predajem dobroti i snazi tvoga božanskog Srca, sa svime što imam, sa svom korišću svoga vremena i vječnosti, sa svim ljudima koji su mi dragi. Odlažem u beskrajni ocean tvoga milosrđa svoje radosti i svoje tuge, svoje uspjehe i svoje neuspjehe, svoje poteškoće, svoje bolove, svoje brige, te konačno svo svoje siromaštvo i sve svoje slabosti, svoje nade i svoje tjeskobe. Raspoloži se svime po svojoj presvetoj volji, za dobrobit moje duše. Sve prepuštam Tebi.

A sa svoje strane, uz Tvoju svetu milost i Tvoju snažnu pomoć, ja obećajem da ću se truditi kako bih Te učinio poznatim, voljenim i služenim od strane svojih učenika, da ću izbjegavati grijeh koliko je god to moguće, kako bih Ti se časno iskupio zbog svojih i tuđih grešaka.

Uvijek gledaj na mene sa sažaljenjem, unatoč i zbog moje bijede i moga ništavila.

Brat Miguel FSC