Ar aš turiu pašaukimą mokyti?

Tam, kad jauni žmonės galėtų pažinti ir mylėti Dievą, kuris Jėzuje Kristuje tapo žmogumi, būtina, kad suaugusieji perduotų katalikų Tikėjimo palikimą ne tik žodžiu, bet ir geru gyvenimo, kuris visiškai pripildytas noro atitikti Dievo valią, pavyzdžiu.

Praeityje daug krikščionių suprato šią būtinybę ir pasirinko tokį šventumo kelią: tarnauti Kristui padedant mažiesiems, atsižadant algos ir santuokos, dirbant mokykloje „gratis et amore Dei“. Šiandien, labiau nei bet kada anksčiau, reikalingi mokytojai katalikai, kuriems vaikų ugdymas yra apaštalavimas, o ne tik būdas užsidirbti pragyvenimui; mums reikia mokytojų, kuriems mokykla yra ne tik darbas, bet visų pirma altorius, ant kurio jie save paaukoja mokinių gėriui ir jų sielų išganymui.

Kiekvienas jaunas katalikas turi rimtai savęs paklausti, ar jis galėtų rasti savo vietą mokymui skirtoje bendruomenėje. Tradicinių katalikų kontekste kongregacijų, kurios akcentuoja pašvęstąjį gyvenimą apaštalaujant jaunimo tarpe, dabar nėra daug. Mūsų puslapyje galite rasti jų kontaktus. Jei ieškote asociacijos ar edukacinės bendruomenės, akcentuojančios konkretų dvasingumo aspektą ar konkretų tikslą (pavyzdžiui, mokančios katekizmo, mokančios mokykloje, mokančios profesijos, mokančios oratorystės, skautų, skirtos nemokykliniam jaunimo apaštalavimui ir pan.), mes galime jums padėti susisiekti su asmenimis, kuriuos domina panašus apaštalavimo būdas.

Kokie yra galimo religinio pašaukimo mokyti kriterijai?

 • teisinga intencija (tarnyste artimui tarnauti Dievui)
 • Tikėjimo dvasia (bandymas viską regėti Apreiškimo šviesoje)
 • pasiryžimas atsisakyti patogaus gyvenimo ir šeimos
 • gebėjimas integruotis į bendruomenę, gerbti jos taisykles
 • reguliarumas maldoje ir sakramentiniame gyvenime
 • užbaigtos universitetinės ar profesinės studijos
 • teigiama patirtis edukacinėje ar mokyklinėje sferoje

 

Kokios yra aplinkybės, trukdančios mokyti?

 • psichinės/emocinės problemos
 • pedofilinės, efebofilinės ar homoseksualumo tendencijos
 • kantrybės trūkumas
 • antipatija maldai ir atgailai

 

Kokie yra žingsniai aiškinantis, ar tai mano pašaukimas?

 • klausti patarimo (kunigo, artimo draugo ar šeimos nario)
 • aplankyti bendruomenes, kurios galėtų būti pagrįstu pasirinkimo variantu
 • sutarti dėl kitų galimų žingsnių su atitinkamos bendruomenės atsakingais asmenimis.