Kaip galėčiau padėti

Visi turime prisidėti prie katalikiško mokymo atgimimo. Kiekvienas gali rasti būdą padėti:

  1. melstis už katalikiškas mokyklas
  2. prisidėti materialiai, taip mokyklas padarant prieinamas ir mažiau pasiturinčioms šeimoms
  3. savo vaikams rinktis autentiškai katalikišką mokyklą (susijusią su Tradiciniu Mišių ritu)
  4. mokyti ar dirbti kitą su darbą, susijusį su apaštalavimu jaunimo tarpe
  5. platinti informaciją apie autentiškai katalikiškas mokyklas
  6. prašyti mokytojus rengiančių kongregacijų atidaryti naujas institucijas ir konkrečiai prisidėti prie šių projektų realizacijos

Tam, kad katalikiško ugdymo geri vaisiai būtų matomi arčiau Šventojo Sosto, yra labai svarbu, jog katalikiškos mokyklos visų pirma atgimtų buvusios Popiežiaus Valstybės teritorijoje. Tai yra priežastis, kodėl mes viso pasaulio katalikus kviečiame paremti San Pancrazio mokyklą, šiuo metu geriausiai žinomą katalikišką Italijos mokyklą tarp tų mokyklų, kurios susijusios su tradiciniu Romos ritu ir moko teologinio modernizmo klaidomis neužteršto katekizmo.