Mokykla ir pašvęstasis gyvenimas

Gratis et amore Dei: tarnauti Dievui padedant jaunimui

Ordinai ir asociacijos, kuriuose kunigai, vienuoliai ir pasauliečiai savo gyvenimus paskyrė krikščioniškam ateities kartų ugdymui, turėjo išskirtinę, bet dažnai nežinomą svarbą visos Bažnyčios istorijos metu. Šios bendruomenės buvo (ar vis dar yra) skirtos:

– aukštesniųjų klasių ugdymui (pavyzdžiui, jėzuitai ar barnabitai)

– platesnio masto ugdymui (pavyzdžiui, broliai maristai ar saleziečiai)

– profesiniam ugdymui (pavyzdžiui, Lodovico Pavoni)

– kurčnebylių ar kitų sunkumų ar sutrikimų turinčių asmenų ugdymui (pavyzdžiui, Antonio Provolo)

– popamokinei pagalbai (pavyzdžiui, Timon-David)

– mokytojų ugdymui (pavyzdžiui, La Salle)

– geros spaudos, skirtos jaunimui, platinimui

 

Po II Vatikano susirinkimo liko labai mažai šiose srityse veikiančių bendruomenių, kurios būtų ištikimos katalikų Tikėjimui ir Tradicinėms Mišioms. Visgi niekas netrukdo teigti, kad pradedant naujus darbus, skirtus katalikiškam ugdymui, ikisusirinkiminė patirtis galėtų mums pagelbėti kaip atskaitos taškas.

Mielai suteiksime jums informacijos apie ugdymui skirtas dabarties ir praeities bendruomenes. Tiesiog susisiekite su mumis.