Nauji keliai

Ugdymo poreikis yra didžiulis, o asociacijų ir religinių bendruomenių, galinčių atliepti šį poreikį, vis dar trūksta, kadangi labai mažai mokytojų kongregacijų išliko ištikimos Tridentinei liturgijai ir tradiciniam katekizmui. Pavyzdžiui, esame nuliūdę, kad neliko nė vienos saleziečių, lasaliečių ar Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų grupės, kuri būtų likusi prieraiši katalikų Tradicijai.

Ieškote asociacijos ar edukacinės bendruomenės, akcentuojančios konkretų dvasingumo aspektą ar konkretų tikslą (pavyzdžiui, mokančios katekizmo, mokančios mokykloje, mokančios profesijos, mokančios oratorystės, skautų, skirtos nemokykliniam jaunimo apaštalavimui ir pan.)? Praneškite mums; mes galime jums padėti susisiekti su asmenimis, kuriuos domina panašus apaštalavimo būdas.