Seserys dominikonės iš Fanžo (Prancūzija)

Domenicane di Fanjeaux

Seserys dominikonės iš Fanžo yra tretininkės, gyvenančios aktyvų gyvenimą, paskirtą apaštalavimui mokyklose. Jos pirmiausiai pasklido Prancūzijoje, vėliau – JAV ir Vokietijoje. Šiuo metu jos turi 18 mokyklų. Jų darbas pasižymi ištikimybe Katalikų Bažnyčiai, Tridentinėms Mišioms, tradiciniam katalikų doktrinos mokymui ir autentišku dominikonių ordino gyvenimo būdu. Kuomet dauguma mokytojų kongregacijų Europoje turi uždarytus ar pusiau tuščius noviciatus, Fanžo seserys, be abejonės, yra sparčiausiai augantis mokytojų ordinas visame Senajame žemyne.

https://www.scholae-fanjeaux.org/