Šv. Pijaus X kunigų brolija

FSSPX

Šv. Pijaus X kunigų brolija (FSSPX) yra apaštalinio gyvenimo bendruomenė, kuri 1970-aisiais metais įkurta Šveicarijoje. Jos įkūrėjas – arkivysk. M. Lefebvre‘as. Tikėjimo krizės ir sekuliarizacijos akivaizdoje Šv. Pijaus X brolija akcentuoja katalikiškos kunigystės ir tikėjimo perdavimo ateities kartoms svarbą:

https://fsspx.lt/apie-mus

Šv. Pijaus X kunigų brolijai taip pat priklauso broliai ir seserys (vienuoliai ir vienuolės, gyvenantys aktyvų apaštalinį gyvenimą), kurie padeda kunigams atlikti jų funkcijas įvairiuose pasaulio kraštuose esančiose bendruomenėse.

Daug šios kongregacijos narių yra įsitraukę ir į apaštalavimą katalikų mokyklose, kaip kapelionai, administratoriai, mokytojai ar pedagogai.